Kontakt

K

Redakcja czasopisma Kultura i Wychowanie
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26
e-mail: kulturaiwychowanie@ahe.lodz.pl
www.pedagogika.pl

Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
90-222 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 64
tel./fax (42) 63 15 908; 63 15 926
wydawnictwo@ahe.lodz.pl