Kontakt

K

In English

 

Redakcja czasopisma Kultura i Wychowanie
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26
e-mail: kulturaiwychowanie@ahe.lodz.pl
www.pedagogika.pl

Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26
tel. +42 63 15 908

wydawnictwo@ahe.lodz.pl