Numer 12

N

KULTURA I WYCHOWANIE nr 12/2017
https://doi.org/10.25312/2083-2923.12/2017

Pobierz

Ewa Trojanowska
Gotowość do zadośćuczynienia a empatia u osób odbywających karę pozbawienia wolności – komunikat z badań
https://doi.org/10.25312/2083-2923.12/2017_11-22

Józef Szubert, Sławomir Szubert, Sylwia Rydz i in.
Maksymalne parametry fizjologiczne serca i mięśni kobiet oraz mężczyzn podczas przejścia na emeryturę
https://doi.org/10.25312/2083-2923.12/2017_23-43

Błażej Kmieciak
Tajemnica psychiatryczna z perspektywy teoretycznych oraz praktycznych wyzwań: uwagi socjoetyczno-prawne
https://doi.org/10.25312/2083-2923.12/2017_45-59

Sylwia Huczuk
Formy pomocy udzielanej nieletnim – podopiecznym ośrodków kuratorskich
https://doi.org/10.25312/2083-2923.12/2017_61-69

Karolina Mendecka
Niwelowanie szczególnie trudnej sytuacji dziecka w perspektywie intersekcjonalnej
https://doi.org/10.25312/2083-2923.12/2017_71-84

Daniel Kukla
Między uczelnią a rynkiem pracy – perspektywy młodych
https://doi.org/10.25312/2083-2923.12/2017_85-94

Marta Motow-Czyż, Irena Motow
Ocena świadomości rodziców  w zakresie występowania wad postawy ciała u dzieci
https://doi.org/10.25312/2083-2923.12/2017_95-105

Irena Motow, Marta Motow-Czyż
Zasoby adaptacyjne młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
https://doi.org/10.25312/2083-2923.12/2017_107-118

Aleksandra Sobczyk-Kubiak
Rozwój osobisty osób starszych jako jeden z obszarów wykluczenia społecznego
https://doi.org/10.25312/2083-2923.12/2017_119-130

Dariusz Sarzała
Fonoholizm wśród młodzieży szkolnej jako nowa forma zachowań ryzykownych
https://doi.org/10.25312/2083-2923.12/2017_131-146

Janina Florczykiewicz
Implementacje teoretycznych założeń wychowania estetycznego w pozainstytucjonalnej edukacji plastycznej w latach 80. XX wieku na przykładzie działalności grupy pARTner https://doi.org/10.25312/2083-2923.12/2017_147-164

Dorota Grabowska-Pieńkosz
Emocje w pracy nauczyciela w świetle źródeł pamiętnikarskich
https://doi.org/10.25312/2083-2923.12/2017_165-178

Małgorzata Kunicka
Władza i posłuszeństwo w procesie wychowania (na podstawie instrukcji Posługa władzy i posłuszeństwo)
https://doi.org/10.25312/2083-2923.12/2017_179-189

Dietrich Benner, (tł. Dariusz Stępkowski)
Recenzja książki: Thomas Rucker, Komplexität der Bildung. Beobachtungen zur Grundstruktur bildungstheoretischen Denkens in der (Spät-)Moderne, Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 2014, 260 s.

Irena Motow
Sprawozdanie z konferencji naukowej Nauki społeczne w służbie dziecka i dorosłego

Woźnicka Elżbieta
Sprawozdanie z konferencji Dialog w wychowaniu do wartości